Nytt styre i UiSDC


UiSDC (UiS Doctoral Community) er ph.d.-kandidatenes interesseorganisasjon ved UiS. På årsmøtet 9. februar ble det valgt nytt styre.

Organisasjonen er et faglig og sosialt forum, med formål om å medvirke til et godt forskningsmiljø og en god forskerutdanning i Stavanger. UiSDC representerer alle registrerte stipendiater og doktorgradskandidater tilknyttet UiS.

På årsmøtet ble det altså valgt nytt styre, som nå består av:

 • leder Christian Kuran (Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging)
 • nestleder Tristan Nabong (Handelshøgskolen ved UiS)
 • kasserer Geir Risvoll (Institutt for data- og elektroteknikk)
 • kommunikator Veronica Blumenthal (Hotellhøgskolen ved UiS)

Øvrige styremedlemmer er representantene i fakultetenes doktorgradsutvalg:

 • Maria Gussgard Volckmar-Eeg (SV)
 • Liv Mette Strømme (HUM)
 • Lisbet Fjæran (TN)

Det nyvalgte styret skal jobbe for at UiSDC skal være en møteplass for alle PhD-kandidater ved UiS. De har begynt planleggingen av året. Informasjon om aktiviteter i 2017 kommer senere. 

UiSDC: New board 2017

UiSDC is the interest organization of the PhD candidates, at UiS. At the annual meeting 9 February 2017, a new board was elected.

UiSDC is primarily an academic and social forum, contributing towards a good research environment in Stavanger. As an interest organization, UiSDC also represents the doctoral candidates in different decision-making and administrative bodies at UiS.

The new board for 2017 consists of:

 • Leader Christian Kuran (Department of Industrial Economics, Risk Management and Planning)
 • Vice leader Tristan Nabong (UiS Business School)
 • Treasurer Geir Risvoll (Department of Electrical Engineering and Computer Science)
 • Communicator Veronica Blumenthal (The Norwegian School of Hotel Management)

In addition to the board, there are representatives of the PhD committees at each faculty:

 • Maria Gussgard Volckmar-Eeg (SV)
 • Liv Mette Strømme (HUM)
 • Lisbet Fjæran (TN)

The new board have already begun their work planning interesting academic events and fun social gatherings for the coming year. More details to come, but 2017 looks to be a good year for the UiS Doctoral Community.


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (21.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Gruppebilde av UiSDC-styret 2017
Nytt styre i UiSDC, fra venstre: Christian Kuran, Geir Risvoll, Veronica Blumenthal og Tristan Nabong.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no