Overgangen fra itslearning til Canvas


I forbindelse med overgangen fra itslearning til Canvas, ble det 9. februar holdt to presentasjoner av Canvas. Nå kan du se presentasjonen.

UiS har fått Canvas som et nytt læringsstøttesystem. Det skal erstatte itslearning. Les mer om bakgrunnen for fornyelsen

Nylig ble det holdt to presentasjoner, og for dere som ikke kunne være med denne dagen, ble det gjort opptak av den første presentasjonen.

Se presentasjon av Canvas

Tusen takk til alle som møtte opp, og til dere som stilte gode spørsmål.

Det vil komme mer informasjon fremover, og flere muligheter for presentasjoner og opplæring utover våren.

Kontaktperson for prosjektet med overgang fra itslearning til Canvas LMS er: Kjetil Dalseth


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (16.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol