Allmøte om administrativ organisering


Tirsdag 21.februar inviteres alle ansatte og StudentOrganisasjonen til allmøte om fremtidig administrativ organisering. Møtet er klokken 12.15 i auditorium 1 i Kjell Arholms hus.

Rektor Marit Boyesen vil ønske velkommen, og universitetsdirektør John B. Møst vil orientere om rammene for OU-arbeidet.

Videre vil prosjektleder for arbeidsgruppen for administrativ organisering, Kristiane Fjær Lindland, orientere om arbeidet i gruppen og skissere opp et foreløpig forslag til fremtidig administrativ organisering. Det blir også mulighet for å stille spørsmål til ledelsen og prosjektleder.

Les arbeidsgruppens innpillsnotat her. Innspill sendes på e-post til: kristiane.m.lindland@uis.no innen 1.mars.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (20.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol