Oppdatert informasjon angående bestilling av bøker fra Biblioteksentralen


UiS har inngått en toårig rammeavtale med Biblioteksentralen SA for bøker til UiS-ansatte. Ansatte ved UiS får 20 % rabatt av listepris ved bruk av rammeavtalen, både på norsk og utenlandsk litteratur.

Avtalen er forpliktende, og leverandøren skal benyttes for alle innkjøp av norsk og utenlandsk litteratur. Fortrinnsvis skal bestillinger skje via Basware PM pga sporbarhet i forbindelse med at alle kjøp skal godkjennes på forhånd. Pr i dag har ikke UiS kapasitet til at alle kjøp av bøker kan gå via systemet. Det er derfor mulighet til å bestille bøker ved at den ansatte sender en mail til kundeservice@bibsent.no. Dersom mailen blir sendt fra UiS-adresse vil dere få 20% av listepris.

For å se utvalg, fullpris, ISBN-nummer og bokomtale kan dere åpne nettsiden: http://www.bibsent.no/. Søk opp boken eller let dere fram ved å gå via «Bøker & medier». NB: dere skal ikke logge dere inn med brukernavn og passord. Bøker dere ikke finner på nettsiden kan også bestilles via kundeservice. Oppgi i så fall all informasjon dere vet om boken så tar kundeservice kontakt med dere ved behov.

Bestilles bøker direkte på mail til kundeservise er det viktig at dere alltid oppgir mest mulig informasjon om bøkene, f.eks. ISBN, tittel, eventuelt forfatter eller annen relevant informasjon. Dette for å unngå feilbestillinger. Tydelig navn på bestiller samt bestiller-kode må også oppgis sånn at faktura kan merkes godt og bli behandlet raskt. Det er også viktig å informere om full adresse på hvor pakken med bøker skal leveres.

Sendes mail til kundeservice eller skjer bestillingen gjennom Basware PM så unngår dere å måtte legge ut for boken i første omgang, for så å måtte søke om refusjon for utlegget i etterkant.

For spørsmål, ta kontakt med Katrine Thorsen, Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring


Sist oppdatert av Åse Ormøy (14.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol