Fjerntilgang gjenopprettet / Remote Access re-established


Løsningen for fjerntilgang er gjenopprettet, maskiner må kobles til Campus-nettverk for å motta oppdatert oppsett. / Remote Access has been re-established, computers need to connect to Campus network to receive new configuration.

Maskiner som har vært utenfor Campus i arbeidsperioden 09.02-12.02 må kobles til nettverket på Campus for å få oppdatert konfigurasjon for Direct Access. Enten via kablet nettverk eller UISEMP trådløst nettverk. Maskinene må være aktive på netteverket i noen timer, eller omstartes mens koblet til nettverk.

Computers outside of UiS during the working period from 09. February to 12. February must connect to network at Campus to get updated configuration for Direct Access. Either cabled network or UISEMP wireless network. They must be active on the network for a few hours, or be rebooted while connected.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (13.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol