Konferanse om Kvalitetsmeldingen strømmes


UiAs konferanse om Kvalitetsmeldingen tar for seg kvalitet i utdanning i et nordisk perspektiv generelt og Kvalitetsmeldingen spesielt. Konferansen strømmes fra kl. 10.00.

Nærmere 300 deltakere fra UH-sektoren over hele landet er påmeld konferansen som blir arrangert av Universitetet i Agder.

Fra UiS deltar blant annet prorektor Dag Husebø, som skal respondere på statsråd Torbjørn Røe Isaksens framlegg av Kvalitetsmeldingen, samt delta i dialog og diskusjon med salen. 

Konferansen blir streamet fra klokken 10:00 på UiAs nettside.

I konferansen, som tar for seg Kvalitetsmeldingen spesielt, deltar foruten statsråd Torbjørn Røe Isaksen, NSO-representant Madeleine Sjøbrend, tilsynsdirektør i NOKUT Øystein Lund og prorektor ved NTNU Berit Kjeldstad.

Nordiske innlegg ved:

Professor Peter Dahler-Larsen ved Universitetet i København: «Kvalitetsbegrepet i høyere utdanning – en betraktning»

Professor Hanne-Kathrine Krogstrup ved Universitetet i Aalborg: «Kan undervisningskvalitet styres sentralstatsligt, og hvis ikke det er tilfellet – hva er da det enkelte universitets forpliktelse?»

Rektor og professor Kerstin Norén ved Högskolan Väst: «Erfaringer med kvalitetsarbeid med vekt på akkreditering i Skandinavia og internasjonalt»

Se hele programmet på konferansesiden.

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (10.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol