Direktør for bygg- og arealforvaltning


Roar Inge Huseby ble i styremøte 9. februar ansatt som direktør for bygg- og arealforvaltning.

Han er i dag prosjektleder for boligutbygging ved Block Watne AS. Huseby har også erfaring som rådgivende bygg ingeniør ved Bygg-Kon AS, planlegger ved AGR RC Project partner, koordinator for HMS/KS ved Bjørns Hage og Anlegg og håndmann hos Risa AS.

Huseby er utdannet ingeniør innenfor bygg- og anlegg ved Hærens ingeniørhøgskole og har flere års erfaring fra Hærens ingeniørbataljon, bl.a som administrerende offiser og troppsjef som løytnant. I 2012 fullførte han master-/ sivilingeniørutdanning i industriell økonomi ved UiS. Han har også tatt fag tilknyttet eiendomsrådgiverstudiet ved universitetet.

Som direktør for bygg- og arealforvaltning skal Huseby bl.a:

  • planlegge større vedlikehold, endringer og utvidelser av universitetets bygningmasse og arealer
  • sørge for god og effektiv drift, vedlikehold og renhold av universitetets bygninger og lokaler
  • bidra til utvikling av et godt fysisk lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte
  • arbeide for en bærekraftig campus
  • ivareta personal- og budsjettansvar

Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (13.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol