Ustabilitet i fjerntilgang / Instability in remote access


Ustabilitet i fjerntilgang fra PC i perioden torsdag 9/2-2017 12:00 – fredag 10/2-2017 16:00 / Instability in remote access from PCs in the period Thursday 9 / 2-2017 12:00 - Friday 10 / 2-2017 4:00 p.m.

Man vil kunne oppleve ustabilitet i tilgang til online F:\ og G:\ områder utenfra UiS.
Det er tjenesten Direct Access som berøres av nødvendig vedlikehold.
Fjerntilgang gjennom https://access.uis.no er uberørt av arbeidet og anbefales som alternativ tilgang i perioden.

One may experience instability in access to online F: \ and G: \ sites outside UIs.
The service Direct Access will be undergoing necessary maintenance.
Remote access through https://access.uis.no is not affected by the work and is recommended method for remote access while the work is in progress.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (08.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol