The International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium


Fra 13. til 16. mai 2009 går den 24. internasjonale batteri-, hybrid- og brenselcellekjøretøy-konferansen av stabelen i Stavanger. Frist for innlevering av abstract er 1. november.

Konferansen er stor! Opp mot 1000 deltakere kan forventes og konferansen inneholder et bredt program som går langt utover et fokus på biler, motorer og batteriteknologi.

Konferansen samler en rekke ulike grupper, bilindustri, leverandører, akademikere og andre. Tre tema står i fokus på konferansen:

1. Mot null-utslipp
2. Ungdom
3. Helse

I tillegg til en rekke internasjonalt anerkjente foredragsholdere gir konferansen mulighet til å presentere paper på en rekke temaer:

- Kjøretøy (inkluderer også offentlig transport)
- Subsystemer (batterier, energilagring, brenselceller m.m.)
- Energiforsyning og infrastruktur
- Miljø
- Markedsspørsmål
- Politikk (offentlig politikk og programmer, standardisering, regulering)
- Globale tilnærminger

EVS 2009 skulle således være et glimrende sted å presentere paper, og UiS ansatte oppfordres til å delta!

Besøk konferansens hjemmesider

Sist oppdatert av (09.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol