Dr. Peter Dukes holder kurs i søknadsskriving om forskningsmidler


Dr. Peter Dukes fra det britiske medisinske forskningsråd (MRC) holder kurs i hvordan man skriver en god søknad om forskningsmidler. Kjernen i kurset er en 'mock peer review', hvor deltakerne sitter i panel og evaluerer faktiske prosjektsøknader. (English description available)

Kursleder

Peter Dukes er Assistant Director i UK Africa Research Development Office, som er basert i Gambia. Peter har tidligere hatt ansvar for eksternfinansierings program ved MRC, og har mange års erfaring med søknadsskriving, peer review, utforming av forskningsstrategier og finansiering.

Kursdesign

Kurset er designet for å hjelpe forskere med å skrive bedre prosjektsøknader ved å gi en forståelse av hvordan peer review-prosessen fungerer og hva Forskningsrådet forventer fra en god søknad. Kjernen i kurset er en 'mock peer review', hvor deltakerne tar rollen som evaluator. Deltakerne sitter sammen i paneler hvor de evaluerer reelle prosjektsøknader etter Forskningsrådets evauleringskriterier, og avgjør hvilke søknader de ville anbefalt finanisering.

Vi vil bruke tre reelle prosjektsøknader fra UiS forskere i kurset. Dette er altså en god mulighet for deg til å få tilbakemelding på din prosjektsøknad. (Fristen er veldig kort, derfor vil dette passe best for søkander som er blitt evaluert før, eller som allerede er relativt gjennomarbeidet). Søknaden trenger ikke være helt klar for innsendelse.

Link to full program in english

Link to information in english

Målgruppe

Kurset er best egnet for forskere med noe erfaring i søknadsskriving, eller som planlegger søknad til Forskningsrådet i 2017. Kurset har begrenset kapasitet, men fortsatt ledige plasser.

Kursdato: 2.-3. mars 2017.

Sted: Kjell Arholms hus, rom 135 (KA U-135)

Link to registration form

Kontaktperson: Marianne Lorentzen, 51832736


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (06.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol