Ledig funksjon som prodekan for forskning ved Det teknisk -naturvitenskapelige fakultet


Det teknisk – naturvitenskapelige fakultetet har ledig funksjon som prodekan for forskning for perioden august 2017 til juli 2021.

Det teknisk – naturvitenskapelige fakultetet har ledig funksjon som prodekan for forskning for perioden august 2017 til juli 2021. Nåværende prodekan for forskning, Bjørn Helge Hjertager, fratrer funksjonen 31. juli 2017 og funksjonen som prodekan for forskning er ledig fra 1. august 2017.

Funksjonsperioden er fire år og stillingsandel for prodekan for forskning ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet er satt til mellom 70 -100% etter avtale.

Ansvarsområdet for prodekan for forskning er å bidra til planlegging, utvikling og strategisk arbeid innenfor forskningen, gi støtte til og være rådgivende overfor faggrupper, forskergrupper og doktorgradsstudenter slik at forskning utvikles positivt både i kvalitet og kvantitet.

Prodekan for forskning skal arbeide for at tverrfaglig og tverrfakultær aktivitet fremmes, legge til rette for økning i eksterne forskningsbidrag, samt lede fakultetets doktorgradsutvalg og forum for forskning. Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for stillingen som du finner under her.

Styret har vedtatt at prodekanene skal rekrutteres internt ved at dekan for aktuelt fakultet avgjør sammen med rektor hvem som skal ivareta funksjonene. Ansatte som er interessert oppfordres til å ta kontakt. Dekan skal søke råd hos en representant for de tillitsvalgte ved fakultetet før beslutningen tas.

Det er en fordel at prodekan for forskning har erfaring med forskningsprosjektutvikling, prosjektledelse og -gjennomføring og vektlegger å utvikle doktorgradsutdanningen ved fakultetet.

For mer informasjon, se funksjonsbeskrivelsen for prodekan for forskning under her.
Interesserte bes så snart som mulig og senest innen 22. februar 2017 ta kontakt direkte med dekan Øystein Lund Bø, tlf 51831701, e-post oystein.l.bo@uis.no

 

 

 

UNIVERSITETET I STAVANGER

FUNKSJONSBESKRIVELSE
PRODEKAN FOR FORSKNING
Godkjent i styret 14. november 2003
Justert 15. mai 2007

Prodekan for forskning har som sitt hovedarbeidsområde kvalitet i forskning og utviklingsarbeid og forskerutdanning ved fakultetet. Prodekan for forskning skal i samarbeid med dekan og instituttlederne bidra til at forskningen ved fakultetet holder høy kvalitet, at forholdene legges til rette for økt forskning, og at forskningssamarbeid utvikles.
Funksjonsperioden er fire år og følger den opprinnelige åremålsperioden for dekanene.

Organisatorisk plassering:
Prodekan for forskning er organisatorisk plassert under dekanen. Prodekan for forskning rapporterer til dekan og drøfter oppgaver og løsninger med denne.
Prodekan for forskning er en rådgivende funksjon for dekanen ved fakultetet.
Prodekan for forskning inngår i fakultetets ledergruppe.

Ansvarsområde:
Prodekan for forskning skal i samarbeid med dekan og instituttledere bidra til planlegging, utvikling og strategisk arbeid innenfor forskning. Prodekan for forskning skal gi støtte til og være rådgivende i forhold til faggrupper, forskergrupper og doktorgradsstudenter slik at forskningen utvikles positivt i kvalitet og kvantitet.

Prodekan for forskning skal arbeide for at tverrfaglig og tverrfakultets aktivitet fremmes, og legge til rette for økning i eksterne forskningsbidrag.

Prodekan for forskning leder fakultetets doktorgradsutvalg.
 
Hovedoppgaver:
• gi råd til dekan og instituttleder om strategiske valg for utvikling av forskning og forskningsprogrammer ved fakultetet
• fremme forslag som kan stimulere FOU-virksomheten ved fakultetet, og til opprettelse av nye forskergrupper
• samarbeide med de andre prodekanene for forskning om utvikling av forskning ved universitetet
• foreslå tiltak som kan fremme økt forskningssamarbeid på tvers av fakultetene og med andre institusjoner
• være bindeledd mellom fakultetet og eksterne samarbeidspartnere og oppdragsgivere
• utarbeide fakultetets årlige FOU-rapport
• bidra til evaluering av forskning
• andre oppgaver pålagt av dekan


Sist oppdatert av Anne Karin Rafos (06.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no