Oppgradering av utskriftssystem/ Upgrade print system


Utskriftssystemet på UiS (UniFLOW/FollowMe) vil bli tatt ned for vedlikehold på Mandag 06.02 klokken 1800-2100. Print systems on UiS campus will be down for maintenance on Monday 06. February between 1800-2100.

Utskriftssystemet på UiS (UniFLOW/FollowMe) vil bli tatt ned for vedlikehold på Mandag 06.02 klokken 1800-2100, noe ustabilitet kan forekomme rett etter at systemet blir reaktivert. I denne perioden vil det ikke være anledning til å skrive ut, skanne, kopiere eller fylle på utskriftkonto. Ta kontakt med IT-Avdelingen via IT-Tjenesteportal eller it-hjelp@uis.no dersom det oppdages problemer fra Tirsdag morgen.

Print systems on UiS campus will be down for maintenance on Monday 06. February between 1800-2100, some instability may be present directly after the system is brought back online. Within this time frame printing, scanning, copying and purchase of print credits will be unavailable. Please contact IT-Department via IT-Service Portal or it-hjelp@uis.no if you experience problems from Tuesday morning and onwards.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (03.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol