Ny strategi for innkjøpsområdet


Styret har vedtatt følgende innkjøpsstrategi gjeldende for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020: Universitetet i Stavanger skal i større grad legge vekt på etikk og miljø i utvalgte anskaffelser, samt være en profesjonell innkjøper som sikrer institusjonen effektive innkjøp til rett pris og kvalitet

UiS skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å stille krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i utvalgte anskaffelser. Strategien skal videre legge grunnlaget for at UiS gjennom å følge regelverk for offentlige anskaffelser og ta i bruk tilgjengelige verktøy og hjelpemidler, anses som en profesjonell aktør som sikrer effektiv ressursutnyttelse av tildelte midler på dette området.

Handlingsplan for etisk handel
Det er utarbeidet en egen handlingsplan for arbeidet med etisk handel. Handlingsplanen inngår i UiS’ anskaffelsesstrategi og skal bidra til å øke kvaliteten på innkjøpene og til at innkjøp skjer på en bærekraftig, ressurseffektiv og ikke-diskriminerende måte i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn. Planen gjelder for perioden 01.01.2017–31.12.2020. 

Universitetets overordnede mål for etisk handel i planperioden 01.01.2017–31.12.2020 er:

UiS sine innkjøp skal bidra til en sunn sosial og bærekraftig utvikling i opprinnelses-landene. Dette skal vi få til ved at UiS sine innkjøp skal være i tråd med internasjonale anerkjente standarder for arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter.

Hele anskaffelsesstrategien og handlingsplan for etisk handel finnes i økonomihåndboken under følgende lenke.

Spørsmål kan rettes til innkjøpsenheten ved david.m.bo@uis.no eller espen.haavardsholm@uis.no.


Sist oppdatert av Åse Ormøy (03.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no