Det humanistiske fakultet søker ny prodekan for forskning


Prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet, Alexandre Dessingue, fratrer sin funksjonsperiode 31.07.2017. Funksjonen som prodekan for forskning står derfor ledig fra 1. august 2017.

Prodekan for forskning har som sitt hovedarbeidsområde kvalitet i forskning, utviklingsarbeid og doktorgradsutdanning ved fakultetet. Hun eller han skal i samarbeid med dekan og instituttlederne bidra til at forskning og doktorgradsutdanning ved fakultetet holder høy kvalitet, at forholdene legges til rette for økt forskning, og at forskningssamarbeid videreutvikles.

Erfaring med forskningsprosjektutvikling

Dekanen vil framheve betydningen av at prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet har erfaring med forskningsprosjektutvikling, prosjektledelse og -gjennomføring og at prodekan for forskning vektlegger å utvikle doktorgradsutdanning ved fakultetet. Se fullstendig funksjonsbeskrivelse.

Funksjonsperioden er fire år og stillingsandel er normalt satt til 50%. I tillegg til ordinær lønn tilbys prodekanene et kronetillegg på kr 5.933,40 bto pr måned. Kronetillegget er fastsatt i samsvar med særavtalen.

Rekrutteres internt

Styret har vedtatt at prodekanene skal rekrutteres internt ved at fakultets dekan sammen med rektor avgjør hvem som skal ivareta funksjonene. Ansatte som er interessert skal oppfordres til å ta kontakt. Dekan skal søke råd hos en representant for de tillitsvalgte ved fakultetet før beslutning tas.

Interesserte bes melde sin interesse for funksjonen som prodekan for forskning til dekan Elaine Munthe, e-post: elaine.munthe@uis.no innen 1. mars 2017.


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (02.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Bildet viser Hagbard Lines hus ved Universitetet i Stavanger.
Det humanistiske fakultet søker ny prodekan for forskning. Bildet viser Hagbard Lines hus i bakgrunnen.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no