Nytt regelverk for offentlige anskaffelser


Fra 1. januar 2017 er det innført nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Den viktigste endringen er at anbudsgrensen blir hevet fra NOK 500 000,- eks. mva til NOK 1 100 000,- eks. mva.

Dette medfører at kjøp av varer eller tjenester, som i verdi ikke overstiger NOK 1,1 mill. eks. mva., kan gjøres ved forespørsel til tre leverandører og uten at det gjennomføres en anbudsprosess.

Reglene for gjennomføringen av innkjøp under anbudsgrensen er ikke så detaljerte som anbudsreglene, og det stilles derfor desto større krav til godt skjønn hos den som behandler innkjøpet. Innkjøper opptrer på vegne av UiS og er bundet av de regler og retningslinjer som gjelder ved UiS i tillegg til anskaffelsesloven og forskriften. Som følge av regelendringene er UiS interne rutiner for innkjøp oppdatert. 

Ta kontakt med innkjøpsenheten ved david.m.bo@uis.no eller espen.haavardsholm@uis.no ved spørsmål om regelverket eller rutiner for innkjøp.


Sist oppdatert av Åse Ormøy (02.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol