Ny kontrakt for digital eksamen


UiS fortsetter med Inspera Assessment som system for digital eksamen. I løpet av året skal 80 prosent av våre eksamener være digitale.

UiS valgte i vinter å gå ut med et minianbud for å få et produkt som er skreddersydd til våre behov. Inspera Assessment ble vurdert som klart best på alle tekniske og funksjonelle krav, samt brukervennlighet og tilgjengelighet.

Blant andre UiO, UiB, UiA, HiOA og NiH bruker også Inspera. Dermed kan UiS samarbeide med institusjoner som har samme eksamenssystem som oss.

Les mer om hva INSPERA er

Nye muligheter

Overgangen til digital eksamen er enkel, og i første omgang handler mye om å få den tradisjonelle papirbaserte eksamen over på PC.

Men mange ser etter hvert også muligheter for andre vurderingsformer. Vi har sett blant annet spennende måter å bruke flervalgsprøver på, programmeringseksamen, lytteprøver og videocase – varianter som gjerne er vanskelig på papir.

Det er også noen nyvinninger på vei, slik at vi gir også økt støtte for eksamen i emner som setter større krav til håndtegninger og illustrasjoner, blant annet fysikk, matematikk, kjemi etc.

Helhetlig prosess

I tillegg blir arbeidsprosessen rundt eksamen strømlinjeformet, fra planlegging til gjennomføring og sensur. Det blir en helhetlig prosess i ett verktøy, slik at en ikke får så mange verktøy å forholde seg til.

For studentene betyr digitalisering av eksamen at de fleste nå kan ta eksamen på PC, et verktøy som er mer naturlig for mange å bruke, enn tradisjonell penn og papir, og mer relevant i forhold til fremtidig yrkeskarriere.

Kontaktpersoner

Arbeidet med overgang til digital eksamen er organisert som et prosjekt med faglige og administrativt ansatte fra mange enheter, samt StOr.

Prosjektleder for anskaffelsesprosessen har vært Kjetil Dalseth ved IT-avdelingen.

Leder for 80-prosent-prosjektet er Birgitte Dambo ved eksamenskontoret i Utdanningsavdelingen.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (31.01.2017)

Skriv ut artikkel print symbol