Tid for ny medarbeiderundersøkelse


Onsdag 22. februar går UiS i gang med sin femte medarbeiderundersøkelse.

Undersøkelsen gjennomføres hvert annet år. Formålet er å skape, opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø.

Undersøkelsen har også en strategisk bakgrunn.

– Motiverte ansatte som trives, presterer bedre og det er avgjørende for at UiS skal nå sine mål, påpeker organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid.

UiS har gjennomført medarbeiderundersøkelser hvert annet år siden 2009. Det gir mulighet til å sammenlikne hvordan arbeidsmiljøet endres og utvikles over tid.

– Vi har hatt en veldig høy svarprosent sammenlignet med andre i vår sektor på de tidligere undersøkelsene, og har derfor fra før mye informasjon om hvilke utviklingsområdene UiS må jobbe videre med både på organisasjons- og avdelingsnivå, sier Bjaalid.

Spørreskjema

Også denne gang har UiS valgt å bruke en klassisk normativ undersøkelse fra Stamina Census.

Undersøkelsen er basert på QPS-Nordic, et generelt spørreskjema for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid, og andre validerte spørreskjema utviklet for å måle viktige faktorer som påvirker arbeidsmiljøet.

Årets undersøkelse inneholder også nye tema og spørsmål, blant annet noen som skal vise hvordan de ansatte opplever organisasjonsutviklingsprosjektet.

Anonyme svar

Som tidligere, vil alle svar i undersøkelsen være anonyme.  Ingen vil kunne koble dine svar til deg som person.

Bare enheter der minst seks personer har avgitt svar vil få egne rapporter.

Alle data vil bli oppbevart på leverandørens dataserver. Statistikk på mobbing og uønskede handlinger i arbeidsmiljøet tas kun ut på institusjonsnivå og brytes ikke ned til fakultets- eller enhetsnivå.

Bakgrunnsvariabler og enhet kan ikke kobles.

Gruppenivå

Resultatene vil bli presentert slik at det ikke er mulig å identifisere den enkelte svargiver.

Lederne vil ikke ha tilgang til rådata, bare rapporter på gruppenivå som ivaretar den enkelte ansattes anonymitet.

Koblingen mellom ID-nummer og besvarelsen blir brutt så fort undersøkelsen er sendt.

UiS vil derfor ikke vite hvem som har besvart eller ikke besvart undersøkelsen, og det vil ikke få noen konsekvenser for den enkelte medarbeider om de velger å ikke delta.

Konkrete resultater

Gunhild Bjaalid understreker at å vurdere og kartlegge arbeidsmiljøet gjennom en medarbeiderundersøkelse ikke løser noe i seg selv.

– Effekten ligger i at leder og ansatte tolker og diskuterer resultatene på tilbakemeldingsmøtet ved hjelp av sine kunnskaper om arbeidshverdagen, og deretter arbeider med spesifikke tiltak, sier hun.

Resultater

I uke 12 vil hovedrapporten presenteres på et allmøte. Samme uke vil lederne få tilgang til resultatene for sine enheter.

I de følgende ukene vil lederne presentere resultatene ved enhetene gjennom såkalte tilbakemeldingsmøter.

Tekst: Elin Nyberg

 

 

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (08.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Gunhild Bjaalid, organisasjonspsykolog UiS
Organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid håper på høy svarprosent også i årets medarbeiderundersøkelse. (Foto: Asbjørn Jensen, UiS)
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no