E-Post Vedlikehold / E-Mail Maintenance


Det er planlagt vedlikehold av e-post systemene ved UiS søndag den 29. Januar mellom kl. 1800 og 2000. / Planned maintenance on campus e-mail systems will be performed on the 29th of January between 1800 and 2000.


Det er planlagt vedlikehold av e-post systemene ved UiS søndag den 29. Januar mellom kl. 1800 og 2000. I dette tidsrommet kan det forekomme feilmeldinger til eksterne avsendere om at de må sende meldingen på nytt. Alle e-poster vil komme gjennom til mottaker etter en eventuell forsinkelse, denne feilmeldingen kan trygt ignoreres.

Planned maintenance on campus e-mail systems will be performed on the 29th of January between 1800 and 2000. During this time there is a possibility for external sender to receive error messages stating that they have to resend the email. All emails will be delivered to recipient after a delay, so this error message can safely be ignored.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (26.01.2017)

Skriv ut artikkel print symbol