Utlysning innen Erasmus+ KA3: «Support for Policy Reform – Initiatives for Policy Innovation»


Prosjekter som støttes under tiltaket har som mål å identifisere, teste, vurdere eller utvikle innovative politiske tilnærminger som kan brukes inn mot videreutviklingen av utdannings- og opplæringssystemer.

Prosjekter som støttes under tiltaket har som mål å identifisere, teste, vurdere eller utvikle innovative politiske tilnærminger som kan brukes inn mot videreutviklingen av utdannings- og opplæringssystemer. Prosjekter må rette seg mot en av de følgende områdene:

·Måloppnåelse knyttet til EUs fornyede strategi for høyere utdanning
·Grunnleggende ferdigheter innen voksnes læring
·Kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av opplæringstilbud innenfor fag- og yrkesopplæringen
·Fremme bruk av innovativ teknologi på rådgivningsfeltet
·Profesjonsutvikling for ansatte i skoler og barnehage

Prosjekter skal gjennomføres i partnerskap, som må bestå av minst tre partnere i minst tre programland. Et prosjekt kan få inntil EUR 500 000 i støtte. Søknadsfrist er 14. mars 2017 kl.12.00.

Les mer på SIU sine nettsider

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (26.01.2017)

Skriv ut artikkel print symbol