70 millioner til Kapasitetsløft


Forskningsrådet lyser ut 70 millioner kroner til Kapasitetsløft i programmet FORREGION. Målet til Kapasitetsløft er å videreutvikle og styrke kompetanse- og forskningstilbudet ved FoU-institusjonene basert på det regionale næringslivets behov.

Kapasitetsløft

Kapasitetsløft er en av tre målpilarer i programmet FORREGION. Målet med Kapasitetsløft er å styrke kompetanse- og forskningstilbudet ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner som er basert på det regionale næringslivets behov og potensiale. I tillegg er målet å øke bedrifters kapasitet til å ta i bruk mer forskningsbasert innovasjon. Dette skal bidra til økt verdiskapning og omstilling i regionen og til å styrke samarbeidet mellom FoU-institusjoner og næringslivet i regionen.

Krav til søknad

Kapasitetsløft er rettet mot FoU-institusjoner, men prosjekter som skal støttes må ha tydelig samarbeid med næringslivet i regionen og/eller fylkeskommunen. Det vil si at prosjektet må ha forankring i næringslivets potensiale eller behov og i fylkeskommunale og forskningsinstitusjonenes strategier. For at Forskningsrådet skal gi bevilgning må fylkeskommunen også støtte prosjektet.

Forskningsrådet kan gi en bevilgning på 3-5 millioner kroner hvert år i inntil 6 år. Det kreves en egenfinansiering på 30%. Egenfinansieringen kan komme fra FoU-institusjoner, næringslivet eller fylkeskommunen. Etter tre år vil Forskningsrådet ha en midtveisevaluering for å vurdere om prosjektet er godt nok til å støttes i tre nye år.

For å søke Kapasitetsløft må en skissesøknad sendes inn før 21. april. Selve søknadsfristen er 6. september 2017.

Informasjonsmøte

31. januar vil Forskningsrådet holde et informasjonsmøte om utlysningen til Kapasitetsløft. Informasjonsmøtet vil også bli streamet.

For mer informasjon og planlegger du å søke ta kontakt med Marianne Lorentzen på forsknings- og innovasjonsavdelingen.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (24.01.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Logo Forskningsrådet
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no