VEBB sentralt i norsk barnehageforskning


Barnehageforskningen er i vekst i Norge. VEBB er ett av åtte innovasjonsprosjekter som har fått støtte av Norges Forskningsråds program for Forskning og innovasjon i utdanningen.

FINNUT dekker hele utdanningssektoren, fra barnehage og skole, til høyere utdanning og voksnes læring. FINNUTs mål er å utvikle kunnskap av høy kvalitet og relevans, som i større grad tar utgangspunkt i brukernes behov.

Les mer om FINNUT på Forskningsrådets nettsider.

VEBB er ett av åtte innovasjonsprosjekter i offentlig sektor som ble tildelt midler høsten 2016. VEBB er det eneste barnehageprosjektet i denne tildelingsrunden, men barnehageforskning er et voksende felt. Hele 16 % av de tildelte midlene i FINNUT går nå til barnehagefeltet. 

- VEBB er et sentralt bidrag til denne positive økningen i barnehageforskningen, sier førsteamanuensis Margrethe Jernes ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS.

17. januar arrangerte Forskningsrådet kick off-seminar for de åtte utvalgte innovasjonsprosjektene i FINNUT. Førsteamanuensis og post doc Trude Hoel la vekt på Stavangerbarnehagenes behov for faglig kvalitet i arbeidet deres med språk og litteratur, som er utgangspunktet for VEBB.   

Av Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

 


Sist oppdatert av Elisabeth Rongved (18.01.2017)

Skriv ut artikkel print symbol