Sammenstilling av inntekts-, fradrags- og trekkopplysninger for 2016 (tidligere lønns- og trekkoppgave) / Summary of income, allowances and advance tax deduction 2016 (former End of year certificate)


Sammenstilling over hva som er innrapportert til A-meldingen for 2016 for den enkelte inntektsmottaker, er nå tilgjengelig.

Ansatte med tilgang til SAP-portalen kan finne denne sammenstillingen på hovedsiden under Lønn, på samme sted som lønnslippen.

For alle andre som ikke har slik tilgang, vil sammenstillingen overføres til Altinn i løpet av de neste 14 dagene. De får da en melding på telefon og/eller e-post om at man har mottatt melding fra DFØ. (Denne meldingen forutsetter at kontaktinformasjon er lagt inn.) De må da logge seg på Altinn for å finne sammenstillingen under ‘Min meldingsboks’.

For utenlandske statsborgere uten fødselsnummer eller D-nummer, vil sammenstillingen bli sendt i posten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A summary of information reported to the ‘A-melding’ for 2016, is now available.

Employees with access to the SAP-portal can find this summary on the main page under wages (Lønn), together with their paychecks.

For those who don’t have such access, the summary will be transferred to Altinn during the next 14 days. They will then receive a message on the cell phone and/or an e-mail informing that you have received a message from DFØ. (This message assumes that the relevant contact information has been added.) They will then have to log on to Altinn, to find this summary under ‘Min meldingsboks’.

For foreign nationals without Norwegian identity number or D-number, the summary will be sent by mail.

In need for more information, please contact your local HR-service.


Sist oppdatert av Åse Ormøy (12.01.2017)

Skriv ut artikkel print symbol