NARMA vårkonferanse 2017: Kvalitet og effektivitet i forskningsadministrasjon. En målkonflikt?


NARMA, Norsk nettverk for forskningsadministrasjon, inviterer til vårkonferanse 28.-29. mars 2017, på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Tema for årets konferanse er «Kvalitet og effektivitet i forskningsadministrasjon. En målkonflikt?».

NARMA ble offisielt etablert våren 2013, og har som mål å danne gode arenaer hvor forskningsadministratorer kan få viktige nye impulser og møte kollegaer fra andre institusjoner i Norge og Europa.

Konferansen vil ha både plenums- og parallellsesjoner med sentrale innledere fra Norge og utlandet. Tina Lewis (Københavns Universitet) og Svein Are Tjeldnes (UiT) innleder med tema «Effektivisering og avbyråkratisering. Er LEAN svaret for forskningsadministrasjon?» og det vil bli orientert om status for H2020 Norge. Det vil være 8 parallellsesjoner fordelt på de to konferansedagene med tema som Forskningsadministrator i søknadsprosessen, Bibliometri, IPR og Forskningsetikk.

Lenke til program og påmelding.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (11.01.2017)

Skriv ut artikkel print symbol