Lyses Forskningspris 2007


Lyse tildeler en årlig forskningspris til ansatte og studenter ved Universitetet i Stavanger. Nå kan du nominere din kandidat.

Prisen har til formål å fremme fremragende forskning i ulike fagmiljøer ved universitetet. Prisen skal stimulere til forskningsvirksomhet generelt, og er en påskjønnelse til ansatte og studenter som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for (2007) har utmerket seg med forskningsinnsats av stor verdi for utviklingen av gode fagmiljø ved Universitetet i Stavanger. Prisen består av et stipend som i år er doblet til kr. 50.000 og et diplom.

Ansatte, fakultetene og StudentOrganisasjonen ved universitetet inviteres herved til å nominere kandidater til prisen innen 13. oktober. Alle forslag må begrunnes og sendes på e-post til Kristel Skorge.

Forslagene vil bli vurdert av en jury bestående av rektor, en representant for de ansatte i universitetsstyret, StOr-leder samt to eksterne representanter, fra Lyse og IRIS AS. Forskningsdirektøren ved UiS er juryens sekretær. Juryens medlemmer kan også selv foreslå kandidater.

Prisen vil deles ut av en representant for Lyse ASA i forbindelse med universitetets årsfest i slutten av oktober.

Sist oppdatert av (02.09.2008)

Skriv ut artikkel print symbol