Informasjonsmøte om ny vitnemålsportal


Den 15. januar åpner en ny vitnemålsportal. Via portalen kan nåværende og tidligere studenter dele sine resultat elektronisk med arbeidsgivere, læresteder og andre relevante mottagere.

15. januar 2017 lanseres Vitnemålsportalen i Norge.

Vitnemålsportalen er utviklet av FSAT på vegne av Kunnskapsdepartementet og alle som har avlagt eksamener ved høyere utdanning i Norge vil i utgangspunktet finne resultatene sine i denne portalen. Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan en selv hente ut resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Mer informasjon om portalen finner du her på FSATs nettsider:

Det blir holdt et informasjonsmøte torsdag 12. januar kl. 10.00 – 11.00 i rom G-101 i Arne Rettedalshus hvor vi viser fram portalen for alle som er interessert. Det er FS-kontoret ved UA/ESS som arrangerer møtet.

Det er ventet at Vitnemålsportalen vil skape en del oppmerksomhet og generere en del spørsmål. Vi anbefaler derfor de som jobber i førstelinjekontakt med studenter og andre interessenter å delta på møtet.

 


Sist oppdatert av Sara Mauland (02.01.2017)

Skriv ut artikkel print symbol