IT Portal & Windows 10


IT-Avdelingen lanserer ny tjenesteportal og Windows 10 - IT Departement is releasing new Service Portal and Windows 10

IT-Avdelingen ved UiS har gleden av å lansere vår nye IT Tjenesteportal, som vil forenkle hverdagen for ansatte og studenter når de skal kontakte IT-Avdelingen for informasjon, assistanse eller bestillinger. I forbindelse med lanseringen er også Windows 10 tilgjengelig for bestilling i portalen, slik at du kan bestille oppgradering til din datamaskin.

Mer informasjon om portalen finner du her: Ny IT-tjenesteportal
Mer informasjon om Windows 10 oppgraderingen finner du her: Windows 10

The IT Departement has released the new IT Service Portal, which will improve and simplify the process of contacting IT for information, assistance or ordering equipment. Concurrent with this release Windows 10 has been made available in the portal, so that you will be able to order an upgrade for your computer.

More information regarding the new portal can be found here: New IT Service Portal
More information regarding the Windows 10 upgrade can be found here: Windows 10


Sist oppdatert av Jan Tore Eielsen (03.01.2017)

Skriv ut artikkel print symbol