11 stipendiater og 50 studieplasser til UiS


UiS får i neste års budsjett 11 nye stipendiater. 5 kom i Regjeringens forslag til statsbudsjett og 6 av 50 nye stipendiatstillinger i budsjettforliket. Av de 500 studieplassene som kom i budsjettforliket, får UiS 50.

Etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre i høst ble det bevilget penger til 500 studieplasser innen IKT og 50 stipendiater. Nå er det bestemt at Universitetet i Stavanger får 50 av disse nye studieplassene og 6 av stipendiatene.

UiS står fritt til å disponere disse som de vil, men utdanningskomiteen har i sine merknader pekt på det generelle behovet for IKT-studieplasser og spesielt på havteknologi. Både til en generell IKT-satsing og på havteknologi har UiS store muligheter og disse studieplassene vil komme godt med.

Stipendiater er viktige for at UiS skal kunne styrke forskningen sin. Disse stipendiatstillingene kan UiS selv velge hvilket område de ønsker å satse på.

 

 


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (21.12.2016)

Skriv ut artikkel print symbol