NAV lyser ut forskningsmidler på inntil 10 millioner


NAV utlyser midler til forskningsprosjekter på arbeids- og velferdsområdet med søknadsfrist 15. februar 2017.

NAV lyser ut midler på inntil 10 millioner kroner innenfor de to tematiske områdene interaksjon med brukere og innovasjon og læring.

Interaksjon med brukere handler om samspillet mellom NAV og deres ulike brukergrupper (personbrukere, arbeidsgivere, leger og andre), hvordan de kan kommunisere mer effektivt med brukerne gjennom ulike kanaler i forbindelse med f.eks saksbehandling. I tillegg ønsker de mer kunnskap om hvordan den økende digitaliseringen og innføringen av elektroniske selvbetjeningsløsninger påvirker dialogen mellom NAV og ulike brukergrupper.

Innovasjon og læring handler om å øke kunnskapen om hvordan best utvikle NAV som en lærende organisasjon. I denne sammenheng står innovasjon og forbedring av organisatoriske prosesser, systemer og tjenester svært sentralt. I tillegg ønsker de kompetansebygging hos medarbeidere og ledere innenfor NAV.

Prosjektet må ha høy nytteverdi for NAV og resultatene må være etterprøvbare og ha betydelig overføringsverdi. Andre krav til søknaden, samt mer informasjon om utlysningen og søknadskjema kan leses på www.nav.no/fou under relevant informasjon.

Ta gjerne kontakt med Marianne Lorentzen på forsknings- og innovasjonsavdelingen hvis du har sprøsmål i forbindelse med utlysningen.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (21.12.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Logo NAV
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no