Forskningssamarbeid med UC Berkeley?


Peder Sather-senteret ved University of California, Berkeley lyser ut midler til forskningssamarbeid med norske universiteter. Søknasfristen er 1. mars 2017 og du kan søke om inntil 215 000 kr.

Peder Sather-senteret lyser ut midler til forskningssamarbeid mellom University of California, Berkeley og norske universiteter med søknadsfrist 1. mars 2017. Søknad fra alle fagfelt og fagdisipliner er velkomne.

Du kan søke om 85-215 000 kr ($10-25 000) over ett år hvor midlene skal gå til aktiviteter slik som mini-konferanser, virtuell akademisk utveksling, student utveksling (Ph.D), workshops, forskningsopphold (postdoktor, førsteamanuensis eller professor), pilotstudier eller annen type forskningsaktiviteter som datainnhenting og analyse.

I søknaden kreves det at leder for samarbeide ved UC Berkeley har tittelen Assistant Professor, Associate Professor eller Professor. Ved norske universiteter kan lederen av samarbeidet være postdoktor, Førsteamanuensis eller Professor. En samarbeidsavtale underskrevet av både norsk og amerikansk partner skal vedlegges søknaden.

Vurdering av søknadene:

Hovedkriteriet for evalueringen av søknaden er vitenskapelig kvalitet (merit). I tillegg vil søknaden bli vurdert etter potensial, gjennomførbarhet og impact.

Viktige tidspunkter:

  •     1. mars 2017 - Tidsfrist for innsending av søknad
  •     15. juni 2017 - Innvilgede søknader annonseres
  •     1. juli 2017 - 30. juni 2018 - Tildelte midler tilgjengelig for bruk

Hele utlysningsteksten kan du lese her.

Ta gjerne kontakt med Marianne Lorentzen i Forsknings- og innovasjonsavdelingen dersom du ønsker å søke.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (20.12.2016)

Skriv ut artikkel print symbol