Invitasjon til innspill


Det foreligger nå et utkast til del II av Strategi 2017-2020. Alle ansatte og studenter kan i denne fasen gi innspill til utkastet. Innspill sendes til strategi@uis.no innen onsdag 18. januar 2017.

Innspillene vil bli brukt som grunnlagsmateriale for utarbeidelse av et helhetlig formelt høringsutkast for Strategi 2017-2020 som sendes ut internt og eksternt medio mars 2017.

Øverst på denne siden finner du innspillsbrevet og utkastet til del II.

Innspill sendes til strategi@uis.no innen onsdag 18. januar 2017. 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (14.12.2016)

Skriv ut artikkel print symbol