Ny bok om drama som læringsform


Boken handler om hvordan drama som læringsform kan bidra til en mer elevaktiv og lærerik undervisning. Forfatteren, professor emerita Aud Berggraf Sæbø, viser hvordan drama som læringsform kan skape engasjement og motivere langt flere elever til faglig innsats enn tradisjonell undervisning gjør.

Boken presenterer konkrete eksempler på hvordan drama som læringsform kan brukes i ulike fag og læringsforløpene diskuteres ut fra sentrale faktorer i opplæringen, som blant annet elevaktiv læring, estetiske læreprosesser, det å skape et godt klasse- og læringsmiljø, utvikling av emosjonell og sosial kompetanse, inkluderende undervisning, ledelse av læringsprosesser og hvordan drama kan bidra til progresjon og dybdelæring.

Et dramaforløp er en skapende, elevaktiv og gruppebasert læringsform, som handler om hvordan læreren kan engasjere elevene i læringsprosessen. Det særegne ved et dramaforløp er at elevene arbeider i roller, og at dette rollearbeidet integreres med skolens vanlige læringsstrategier som lesing, skriving, regning, tegning, bevegelse osv.

Målgruppen for boken er primært studenter i grunnskolelærerutdanningen, men den er også aktuell for lærere i grunnskolen. 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (12.12.2016)

Skriv ut artikkel print symbol