Infomøte om Erasmus+ Global mobilitet 8.desember


Erasmus+ Global mobilitet gir muligheter for å etablere mobilitetssamarbeid med land utenfor Europa. Infomøtet vil ta for seg rammeverket, organisering av søknad gjennom Internasjonalt kontor og praktiske forhold ved forberedelse og gjennomføring av mobilitetsprosjekt.

Dato: 8. desember

Tid: 10:00-11:30
Sted: Arne Rettedals hus, G-101

Målgruppe: Vitenskapelig ansatte som ønsker å styrke kontakt med samarbeidspartnere utenfor Europa, ogadministrativt ansatte i støtteroller


Sist oppdatert av Kathrine Pekot (05.12.2016)

Skriv ut artikkel print symbol