Ny mulighet for å søke forskningsopphold på CAS


UiS-forskere har en unik mulighet til å få ett års ekstraordinær forskningstermin som gruppeleder for et millionprosjekt etter eget valg. Neste søknadsfrist for prosjektskisse til Senter for grunnforskning (CAS) i Oslo, er 16. januar 2017.

Hvert år kan fast ansatte UiS-forskere sende inn prosjektforslag og søke om å bli leder for en forskningsgruppe ved Senter for grunnforskning (CAS) – Norges eneste tverrfaglige grunnforskningssenter.

De som når gjennom nåløyet og får bevilget et forskningsopphold kan inviterer kollegaer til å danne en internasjonal forskergruppe av høy standard som holder til ved senteret i et år. Senterets administrasjon legger til rette for at forskerne kan vie all sin tid til forskning. Prosjektbevilgningen er på 3,7 millioner norske kroner.

CAS har tidligere fått inn flere gode søknader fra UiS-forskere, men de har dessverre ikke nådd helt til topps. Nå er det en ny mulighet. 

Tidligere har Eva Jakobsson fra UiS vært invitert med inn i en forskergruppe på CAS.

Gode betingelser

Administrasjonen ved CAS bistår i forberedelser og gjennomføring av konferanser, tilbyr teknisk utstyr, bibliotektjenester, og felles lunsj hver dag.

Forskere som kommer utenbys fra blir tilbudt leilighet.

Denne totalpakken er årsaken til at mange forskere beskriver det akademiske året ved CAS som det mest produktive i sin karriere.

Prosjektskisse

CAS har en lav søknadsterskel hvor det i første runde kun kreves en skisse. Forskere med de beste prosjektskissene inviteres til å utarbeide en fullstendig søknad. De tre utvalgte gruppene har to år til å forberede forskningsoppholdet.

CAS holder til i Det Norske Videnskaps-Akademis lokaler sentralt i Oslo, og tar imot søknader om nye forskningsprosjekter hvert år. Neste søknadsfrist er 16. januar 2017.

Er du som forsker ved UiS interessert, ta kontakt med Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved rådgiver Marianne Lorentzen, telefon: 51832736, e-post: marianne.lorentzen@uis.no


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (01.12.2016)

Skriv ut artikkel print symbol