Retningslinjer for bevertning og representasjon ved UiS


Statens personalhåndbok regulerer representasjon, bevertning, utgifter til mat mv. (lovdata.no). Som hovedregel skal bevertning ikke benyttes til interne møter med mindre det er ekstern deltakelse. All bespisning skal dokumenteres med formål og antall deltagere. Når det gjelder representasjon og bevertning med forhøyet sats skal det foreligge forhåndsgodkjennelse fra leder med budsjettansvar.

All bespisning skal dokumenteres med formål og antall deltagere. Når det gjelder representasjon og bevertning med forhøyet sats skal det foreligge forhåndsgodkjennelse fra leder med budsjettansvar.

Fullstendige retningslinjer finnes i Økonomihåndboken - se lenke

Hvis spørsmål kontakt Rolf Jegervatn ved AØV


Sist oppdatert av Åse Ormøy (01.12.2016)

Skriv ut artikkel print symbol