IT-Avdelingen har HMS dag / HSE Day at IT - 01.12.2016


IT-Avdelingen har begrenset kapasitet Torsdag 01.12 pga. intern HMS-dag. IT-Departement will operate with limited capacity on Thursday 01.12 due to internal HSE Activity.

IT-avdelingen skal ha HMS dag Torsdag 01. Desember. Det medfører at enkelte av våre tjenester kan få lenger behandlingstid. Det kan også føre til kø på telefonhenvendelser til 51833000. Innkomne saker vil bli behandlet fortløpende i etterkant.

 

The IT Department at UiS will be operating at limited capacity on Thursday 01. of December due to HSE activities. This means that some of our services may have longer response times. It can also lead to telephone queue to 51833000. Incoming cases are treated consecutively afterwards.


Sist oppdatert av Virgi Sokk (29.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol