Regionale forskningsfond vest (RFF-VEST) lyser ut forskningsmidler i 2017


De regionale forskingsfondene (RFF) lyser ut 23 mill. kroner til forskningsprosjekter med frist 15. februar 2017. Man kan søke om inntil 1 mill. kroner i året i inntil 3 år. Det lyses ut midler til tre typer prosjekter: bedriftsprosjekt, kommunale prosjekt og forskarprosjekt.

Man kan søke om midler gjennom tre forskjellige prosjekttyper:

Hvem kan søke?

Det er forskjellige krav til eier av søknaden i de tre prosjekttypene. Universitetet kan være prosjekteier i forskerprosjekter, mens en bedrift (eller et konsortium av bedrifter) eller kommune eller fylkeskommune skal stå som eier i de andre to søknadstypene. Forskningsinstitusjoner kan gjerne delta i forskningssamarbeidet også i slike prosjekter.

Det er også åpent for løpande innsending av søknadar om kvalifiseringsstøtte.

Se RFF-VEST sin hjemmeside for detaljer om utlysningene

Handlingsplan RFF-VEST 2017-2018

Ta kontakt med forskningsrådgiver Marianne Lorentzen på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (29.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol