Får ærespris fra NTVA for akuttmedisinsk forskning og utvikling


Norges Tekniske Vitenskapsakademi sin ærespris for 2016 er tildelt Tore Lærdal for sin rolle som drivkraft og inspirator for teknologisk utvikling innen faget akuttmedisin og for å ha utviklet Laerdal Medicals til en verdensledende leverandør av livreddingsutstyr og trenings- og simuleringsverktøy innen akuttmedisin. Prisen vil bli delt ut på Vitenskapsakademiet sitt møte førstkommende onsdag, der temaet er de nye havbaserte næringene.

Spesialrådgiver Karl A Almås ved SINTEF vil snakke om utnyttelsen av havrommet, som det siste året har kommet tydelig frem i den politiske diskusjonen både nasjonalt og internasjonalt.

- OECD kom i april i år med rapporten Ocean Economy 2030 som tar for seg hva de samlede havbaserte næringene kan bidra med av verdiskaping i årene fremover og her hjemme har myndighetene startet et arbeid for å utvikle en helhetlig havstrategi som skal være ferdig til våren, sier Almås.

Han forteller at det innenfor teknologisk forskning og utvikling er et betydelig fokus på såkalt cross-over effekter.  "Hva kan den ene havbaserte næringen lære fra den andre?"

Møtet skjer i samarbeid mellom Norges tekniske vitenskapsakademi og TEKNA onsdag 23. november kl 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.

Les mer om møtet her.

 

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (22.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no