Forskningsetikk – noe vi skal bry oss med?


Forskningsetikk er temaet for neste samling i Forum for utdanningsforskning, tirsdag 22. november klokka 12.30-14.00 i Hulda Garborgs hus, HG R354.

Forskningsetikk er på dagsorden, nasjonalt og lokalt. Nye retningslinjer fra NESH og ny lov er på trappene, og varsler en styrking av det institusjonelle ansvaret. Anne Nevøy (medlem i NESH) innleder og deltar i diskusjon. Problemstillinger fra ulike fagmiljø vil bli presentert og drøftet. 

Forum for utdanningsforskning har utspring fra Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Humanistisk fakultet. Forumet har 3-4 samlinger per semester og er åpent for alle ansatte ved UiS. Andre samlinger som kan være av generell interesse er: Ekstern forskningsfinansiering (14.03.17); Læring i og utenfor skolen (25.04.17). Nærmer innbydelse til disse samlingene kommer.


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (21.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol