Nina Elisabeth Molven er død


UiS har mottatt det triste budskapet om at Nina Elisabeth Molven er død, 76 år gammel.

Nina Elisabeth Molven ble ansatt som sykepleielærer ved Stavanger Røde kors sykepleierskole i 1971. To år senere ble hun undervisningsinspektør. Fra 1988 var hun avdelingsleder ved Stavanger sykepleierhøgskole. Fra januar 1989 til desember 1990 var hun fungerende direktør for Det regionale høyskolestyret for Rogaland.

I litt over to år, fra 1992 til 1994, var hun rektor ved Stavanger sykepleierhøgskole. Ved etableringen av Høgskolen i Stavanger i 1994 ble hun administrativ leder ved Avdeling for helse- og sosialfag. Molven var prorektor ved Høgskolen i Stavanger fra 1994.

I tillegg engasjerte hun seg i frivillig arbeid, blant annet som nestleder og leder av Stavanger Røde kors (hvor hun ble æresmedlem), medlem i Stavanger domkirkes menighetsråd, styremedlem i Husflidslaget, styremedlem i Stavanger Zontaklubb, styremedlem og nestleder i Pensjonistuniversitetet i Stavanger og varamedlem i Rogaland Arboret.

Molven var ansatt ved UiS fram til 2005, da hun gikk av med pensjon. Hun døde 14.november etter en sykdomsperiode.

Bisettelsen skjer fra Stavanger krematorium mandag 21.november klokken 14.00. Dette vil bli markert med flagging på halv stang på universitetsområdet.

Vi lyser fred over Nina Elisabeths minne.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (21.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol