Utfasing av ePhorte (arkivperioden 2007-2014) - Tilgang til Public360 historisk database


Etter innføring av nytt sak- og arkivsystem Public360 ved UiS har ePhorte vært tilgjengelig for brukerne i en overlappingsperiode. Fra 1. november vil ePhorte ikke lenger være tilgjengelig for saksbehandlere ved UiS.

Dokumentasjon fra arkivperioden 2007 - 2014 (ePhorte) er tilgjengelig som historisk database i Public 360.
Tilgang til historisk database krever feidepålogging og er tilgjengelig gjennom Agora plattformen og UiS Applikasjoner. Veileder for tilgang til Public360 historisk database finnes på Dokumentsenterets hjemmeside.

Veileder til historisk database arkivperiode 2007 - 2014


Sist oppdatert av Per Johan Rødland (09.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol