Begrensede midler til Erasmus+ ansattutveksling i 2016-2017


I 2016-2017 har UiS mindre midler tilgjengelig for ansattmobilitet enn før. Dette gjelder både stipend for undervisning og opplæring, og fører til harde prioriteringer ved Internasjonalt kontor.

For studieåret 2016-2017 har UiS betydelig mindre stipendmidler til ansattutveksling enn før. Vår tildeling er i år på ca. 1/3 av det vi har hatt i tidligere år. Det medfører at færre ansatte som planlegger korte utenlandsopphold for undervisning eller opplæring vil måtte kjempe om midlene på en helt annen måte enn før.

I mange år har UiS hatt rikelig med stipender til ansatte som ønsket et Erasmusopphold. Ansattmobilitet er et viktig tiltak for profesjonalisering av tjenester og styrking av det internasjonale læringsmiljøet ved UiS, og UiS har nytt godt av dette over tid. Nå kan det se ut til at dette forandres.

Årsaken til at vi har mindre stipender å dele ut er sammensatt: studentmobilitet prioriteres foran ansattmobilitet, sektoren har samlet sett søkt om mer midler enn tidligere og nasjonalt har SIU mindre budsjettfleksibilitet enn før. Om dette vil fortsette i kommende studieår, gjenstår å se. Selv om EU-kommisjonen pumper inn mer midler i Erasmus+ på europeisk nivå, vil institusjonene i Norge fremover ha et økt samlet behov for Erasmusstipender.

Konsekvensene ved UiS i 2016-2017 er at søknadene blir prioritert på følgende måte:

  • Førstegangssøkere går foran andre søkere
  • Undervisningsmobilitet til samarbeidspartnere prioriteres over ansattmobilitet for opplæring
  • Korte opphold (maks. 1 uke) prioriteres over lange opphold for å kunne yte støtte til flest mulig
  • Alle søknader som innvilges støtte må demonstrere et tydelig utbytte og forankring i virksomhet ved enheten eller øvrig ved UiS

Vi minner om at ny Erasmus+ institusjonskoordinator er Hege Rosså i Internasjonalt kontor. Søknader skal sendes etter instruksene du finner her.

SIU er Senter for internasjonalisering av utdanning, det norske nasjonalkontoret for Erasmus+ i UH-sektoren, et forvaltningsorgan under KD som gir råd og bistand om utvikling av internasjonaliseringstiltak i høyere utdanning og forvalter en rekke programmer som yter økonomisk støtte.


Sist oppdatert av Trym Holbek (08.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol