Foredrag ved Arnt Even Bøe


Den erfarne journalisten Arnt Even Bøe holder onsdag 9.november foredraget "Time is Money - Glimt fra Norsk Oljehistorie". Foredraget er på personalrommet i Kitty Kiellands hus klokken 19.00.

Den erfarne oljejournalisten Arnt Even Bøe holder et foredrag for Seniorforums medlemmer og andre interesserte med bakgrunn i sin siste bok; Time is Money. I boka Time is Money forteller alle de gjenlevende statlige oljepionerne selv hva som skjedde da det norske oljeregimet ble etablert mellom 1962 og 1972.

På den måten dokumenteres det hvorledes Jens Evensen, Carl August Fleischer og Leif Terje Løddesøl i 1963 fikk regjeringen til ensidig å erklære norsk eierskap over ressursene på kontinentalsokkelen for nesa på de store oljeselskapene. Men boken avslører også at Evensen sto i fare for å forhandle Ekofisk vekk til Danmark og gir forklaringen på hvorfor Utenriksdepartementet sensurerte det aktuelle kapitlet da Norsk Oljehistorie – bind 1 - skulle gis ut.

Kom og hør Arnt Even Bøe fortelle om dette unike kapitlet i vår nære oljehistorie. Vi får også innsyn i den politiske kampen for å gjøre henholdsvis Norsk Hydro og Statoil til landets ledende selskap på sokkelen og gir ny innsikt i forhandlingene mellom myndighetene og de store oljeselskapene om eierandeler i det enorme Statfjord-feltet, samt mange andre interessante sider ved den tidlige norske oljevirksomheten.»


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (04.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol