Først ut med billig månedsbillett!


Enhet for studentservice og NettOp er to enheter ved UiS som har klart 75 prosent svardeltakelse på reisevaneundersøkelsen fra HjemJobbHjem. De kan dermed reise billig med buss, tog og båt, og kanskje få det ekstra lille dyttet som gjør at de oftere lar bilen stå hjemme.

UiS og HjemJobbHjem (HJH) har i september 2016 signert en avtale som gir et godt tilbud til alle ansatte om bruk av buss, tog og bysykler i Rogaland fylke – under forutsetning av at de ansatte besvarer reisevaneundersøkelsen, som ble tilsendt alle UiS-ansatte 30. september. 

Formålet med avtalen er å redusere bilandelen og bidra til nullvekstmålet. 

Avtalen kan først tre i kraft etter at svarprosenten på reisevaneundersøkelsen er på minst 75 prosent.

Enhet for studentservice og NettOp, avdeling for utvikling av digitale læremidler, er blant de 12 første enhetene ved UiS som har klart en svarprosent på over 75 på reisevaneundersøkelsen. 

Dermed er disse to enhetene blant de første som får tilgang til appen som gjør det mulig å reise billig med buss, tog og båt.

Senker terskelen for å ta buss
– Vi er rundt ti stykker som daglig reiser med buss fra våre hjem i Stavanger og Sandnes, så dette tilbudet treffer blink hos oss, forteller seniorrådgiver Sara Mauland i Enhet for studentservice.

Hun har nylig mottatt en sms med tilgang til ordningen og vil benytte seg av tilbudet. 

– Dette er en flott avtale som jeg håper bidrar til å senke terskelen for å ta buss, sier Mauland, som håper at dette kan øke bevisstheten blant UiS-ansatte om at det går an å endre reisevanene sine.  

Også Atle Løkken, underdirektør i NettOp, har svart på undersøkelsen og fått tilgang til den rimelige månedsbilletten. Selv om han som gående fra Madla ikke har behov for noen månedsbillett, har han tatt seg tid til å svare på undersøkelsen. 

– Jeg synes tiltaket er kjempegodt i seg selv, derfor har jeg svart. Selv om jeg ikke skal bruke ordningen, ser jeg at det er relevant for kollegene mine, forklarer Løkken som har fått så godt som hele avdelingen sin til å svare på reisevaneundersøkelsen.

Les også: 
Småbarnsmamma byttet ut bilen med el-sykkel
Kruse-sjefen finner roen på el-sykkel

64 ansatte har fått tilgang
Det er 64 ansatte totalt som nå har fått tilgang til ordningen. Disse er fordelt på 12 enheter.

– Vi arbeider systematisk for å få flere til å svare på undersøkelsen slik at flere på UiS kan ta i bruk dette gunstige tilbudet, sier Arnljot Corneliussen, som er UiS sin kontaktperson når det gjelder HjemJobbHjem-avtalen.

– I tiden framover vil representanter fra HjemJobbHjem besøke ulike enheter for å gi ytterligere informasjon om ordningen – slik at flere ønsker å svare på undersøkelsen, forklarer Corneliussen.

Det er også etablert noen ildsjeler som skal markedsføre ordningen på sine avdelinger.

Hvordan få tilgang?
Corneliussen oppfordrer alle som ikke har svart på reisevaneundersøkelsen til å hente fram e-posten fra 30. september fra HjemJobbHjem med avsender Kjetil Andre Gjeseth.

– Svarer du på den – og får kollegene sine til å gjøre det samme – og avdelingen innfrir 75 prosent svardeltakelse, får du tilgang til ordningen.

– Målet er at alle ansatte skal få muligheten til å reise billig, påpeker Corneliussen.

Dersom noen har slettet e-posten kan de sende en e-post til arnljot.corneliussen@uis.no og be om å få tilsendt reisevaneundersøkelsen på nytt. Han kan også nås på telefon: 51832711.

HjemJobbHjem er et samarbeidsprosjekt mellom Kolumbus, Bysykkelen og Sykkelløftet, Statens vegvesen og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og Rogaland fylkeskommune.

Mer info finner du på:
www.Hjemjobbhjem.no
www.bysykkelen.no
www.kolumbus.no

Les tidligere artikler på ansattsidene: 
Reis billig eller hjelp kolleger å reise billig
Nå blir det lettere å la bilen stå hjemme!


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (02.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Gruppebilde - Enhet for studentservice ved UiS.
Bussglad gjeng. Flere ansatte i Enhet for studentservice har tatt i bruk HjemJobbHjem-billetten. De håper ordningen kan bidra til å endre reisevanene til UiS-ansatte slik at flere lar bilen stå hjemme når de skal på jobb.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no