International Master Degree Students: marketing, recruitment, admission and retention.


Nordiske universitetsadministratorers samarbeid (NUAS) inviterer til seminar på Lunds Universitet den 8.-9. desember 2016. UiS er medlem av NUAS og seminaret er aktuelt for de som jobber med opptak, markedsføring eller rekruttering til internasjonale mastergrader.

Seminaret vil rette søkelyset mot forskjeller mellom nordiske universiteter når det gjelder politikk, strategier, tiltak og ressurser for rekruttering av internasjonale masterstudenter. Og hvordan dette kan innvirke på det enkelte universitets administrative arbeid, service og tjenester når det gjelder internasjonalisering, markedsføring, rekruttering, opptak m.m.

Program, registrering, booking av hotell direkte på http://nuas.event.lu.se/

Påemldingsfrist: lørdag 5. november.


Sist oppdatert av Magdalena Brekke (01.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol