KURS FOR FAGLÆRERE: Inspera Assessment introduksjonskurs for faglærere - 1. nov kl 12:30-15:00


Kurset gir en innføring i verktøyet Inspera Assessment for digital eksamen for faglærere.

Tid: 12:30 - 15:00
Rom:  S-104 (KK hus)

Kurset gir en innføring i verktøyet Inspera Assessment for digital eksamen:

  • Produksjon av oppgaver til eksamen.
  • Vurdering/sensur i digital eksamen.

Påmelding på epost eller ring 51 83 10 73

UiS-IKT har en rekke datakurs for ansatte ved UiS. Se vår kursoversikt eller følg oss på Facebook.

Ansatte ved UiS får normalt halv pris på alle våre kurs.


Sist oppdatert av Kathrine Jølle Wathne (27.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol