Seminar om internasjonalisering av utdanning på Sola Strand hotel 7. desember 2016.


«Internasjonalisering – skal være en integrert del av studieprogrammene», sier Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør ved UiS. Benytt anledningen til å få en nærmere innsikt i muligheter og utfordringer relatert til internasjonaliseringsarbeidet i utdanning. Seminaret er åpent for alle interesserte.

Påmelding innen 15.11, til sesjoner og deilig lunsj.

Vi ser frem til spennende innlegg og dialog mellom faglig ansatte, administrasjon og ledelse. Alle er velkomne!

========================

08:30 – 09:00     Ankomst og registrering, kaffe/te         

09:00 – 09:10     Velkomst, Dag Husebø, Prorektor

09:10 – 09:25     Internasjonalisering – en integrert del av kvalitetsarbeidet i studieprogrammene, Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør

09:25 – 09.35    StOr: Hva ønsker studentene? Magne Bartlett, leder StOr

09:35 – 10:10    Hvordan vil fakultetene jobbe med internasjonalisering? UiS har som mål å sende ut mange flere studenter på utveksling. Se tall fra Mobilitetsrapport.

Elaine Munthe - dekan ved Det humanistiske fakultet

Gro Ellen Mathisen - dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Øystein Lund Bø - dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

10:10 – 10:20    Insentiver i Statsbudsjettet – økte satser for deltakelse i Erasmus: Bjarte Hoem, kontorsjef, Internasjonalt kontor

10:20 – 10:30     Diskusjon

10:30 – 10:50    Pause

10:50 – 11:10    Hvem jobber med internasjonalisering i utdanning på UiS - rolleavklaring, forventninger og samspill. Perspektiv: sentralt-lokalt og administrasjon-faglig: Rådgiver Celine Nygaard, Internasjonalt kontor

11:10 – 11:30    Nye satsingsområder fra KD og SIU – Panoramastrategien. Ny verktøykasse - nye muligheter: Erasmus+ Global, Strategiske partnerskap, kunnskapsallianser: Seniorrådgiver Frank Moe, SIU

«Panorama» er Norges strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Hvordan kan vi øke samarbeidet med disse landene og hvilke program/ordninger kan brukes?

11:30 – 11:50    Fellesgrader og felles emner: Seniorrådgiver Frank Moe, SIU

SIU forvalter ulike program og ordninger for finansiering av samarbeidsprosjekt med nesten alle land i verden. Flere av programmer forutsetter etablering av felles grader eller emner. I denne bolken får vi innsikt hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

11:50 – 12:00     Diskusjon

12:00 – 13:00     Lunsj

13:00 – 14:30     Fellesgradssamarbeid: Workshop med seniorrådgiver Frank Moe fra SIU

Fellesgrader byr på mange spennende samarbeid, som kan ta mange former. SIU vil innlede med noen hovedpunkter og invitere til en diskusjon om utfordringer og mulige resultater.


Sist oppdatert av Magdalena Brekke (09.12.2016)

Skriv ut artikkel print symbol