Studiebarometeret 2016 er i gang!


Årets spørreundersøkelse fra NOKUT til 2. og 5.-årsstudenter er i gang! Det er viktig at våre studenter deltar i undersøkelsen slik at arbeidet med å forbedre studiekvaliteten fortsetter.

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som spør studentene om de er fornøyde med eget studieprogram. Studentene er en viktig stemme i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten!

Undersøkelsen gir oss nyttig informasjon om studentenes oppfatning av studiekvaliteten, og gjør det mulig til å sammenligne eget studieprogram med tilsvarende program ved andre norske læresteder.

For at vi skal ha et godt grunnlag for dette arbeidet er det veldig viktig at vi får en høy svarprosent fra våre studenter. I 2015 hadde UiS en svarprosent på 36 % som var vesentlig lavere enn gjennomsnittet. I år har vi mål om å nå en svarprosent på 46 %, og håper alle ansatte vil hjelpe UiS å nå dette målet!

Undersøkelsen er blitt sendt ut til alle 2.- og 5.-årsstudenter og må besvares innen 8. november. 

 

Svarprosent 24.oktober, klokken 09:30 er følgende:

  • Det humanistiske fakultet: 22 %
  • Det samfunnvitenskaplige fakultet: 26 %
  • Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet: 22 %
  • UiS EVU: 13 %

UiS totalt: 24 %

 

 

 

 
 

Sist oppdatert av Kjell Kristoffer Stokke (24.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol