Felles bokverk fra hotellhøgskolen


Boken Filosofi og ledelse, av Bjørn Olav Roaldseth (red), er nylig lansert. Av 23 artikler er 19 skrevet av vitenskapelig ansatte på Norsk hotellhøgskole.

Det er forskjell på bare å fungere i sitt fag og det å være seg bevisst hvilken betydning det faglige arbeidet du utfører, har for andre, heter det i omtalen av boken.

– Intensjonen med Filosofi og ledelse er å presentere viktige perspektiver innen ledelsesfilosofi og på den måten få leseren til å reflektere over egen atferd i samspill med andre, sier redaktør Bjørn Olav Roaldseth.

Samtaler mellom student og foreleser

Artiklene er bygd opp som samtaler mellom student og foreleser med fokus på dialogen som nøkkel til forståelse. Det faglige innholdet er dermed tilpasset en bred målgruppe som ikke bare omfatter forskere.

– Å føre en dialog er en flott måte å kommunisere på i fagtekster, sier prorektor Dag Husebø.

Han mener at noe av det interessante med denne måten å skrive fram forståelser på er det doble perspektivet som studenter og faglærere gir på det samme temaet. Bokens tematikk åpnes gjennom dialog mellom en studentstemme og en foreleserstemme.  

Berømmer felles løft

Alle forfatterne forsker på bokens aktuelle temaer og kan bekrefte at dialogundervisning er lærerikt. NHS ble etablert i 1912 og er en ledende forskningsinstitusjon innen hotell- og reiseliv.

Prorektor berømmer bokinitiativet som et uttrykk for det å skape noe i fellesskap. At et så bredt kollegium løfter fram viktig kunnskap sammen er forbilledlig. Initiativ som dette skaper felles forståelser og anerkjennelse for hverandres faglige virksomhet, men det gir også betingelser for felles løft med betydning for både forskning, undervisning og formidling, sier Husebø.

Boken er utgitt på forlaget Hertervig Akademisk.

Tekst: Benedicte Pentz


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (19.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol