Bildemateriale fra Høyskoletiden


Dokumentsenteret har ordnet og laget register over bildemateriale tilknyttet tiden før vi ble et universitet. Bildeserien inneholder rundt 1000 fotografier som er tatt i perioden 1969 – 2001.

Dokumentsenteret har ordnet og laget register over bildemateriale tilknyttet tiden før vi ble et universitet.
Bildeserien inneholder rundt 1000 fotografier som er tatt i perioden 1969 – 2001.

Fotografiene som i hovedsak består av positiver i svart/hvitt, dokumenterer de ulike høyskolene frem til universitetsstatus i 2005. Det er særlig Rogaland Distriktshøyskole (RDH) 1975 – 1986, Stavanger lærerhøgskole (SLH), Høgskolesenteret i Rogaland (HSR) 1986 – 1994, Høgskolen i Stavanger (HiS) 1994- 2005 som er dokumentert i samlingen. 
Bildeserien inneholder blant annet fotografier fra universitetsområdet, utbyggingen av Ullandhaug, bilder fra undervisning, forskning, sosiale begivenheter og personportretter.

Ettersom bildemateriale stammer fra tiden før digitale fotografier er dette bildematerialet viktig som dokumentasjon for denne perioden.
Samlingen inneholder også noen negativer, fargebilder og enkelte dias (lysbilder).
Tilknyttet samlingen finnes også en del utgaver av studentavisene Spiren og Influensa fra Stavanger Lærerskole for perioden 1969 - 1983

Bildene er ikke skannet og gjort tilgjengelig på nett, men registeroversikt er tilgjengelig her; Register over bilder fra høyskoletiden
Er du interessert i å se nærmere på bildene, ta kontakt med dokumentsenteret@uis.no
Tlf: 51 83 30 00
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (26.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Parkeringsvakten i sving - november 1978
Parkeringsvakten i sving - november 1978
Ullandhaug - Oversikt over hagbard Line Hus- Hulda Garborg, Kjølv Egeland bygget under oppføring juni 1974
Ullandhaug - Oversikt over hagbard Line Hus- Hulda Garborg, Kjølv Egeland bygget under oppføring juni 1974
Sperreflagg på bygg V 31. mai 1978 (KE- hus).
Sperreflagg på bygg V 31. mai 1978 (KE- hus).

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER