Opprykk til professor


Arne Jakobsen er blitt tildelt personlig opprykk til professor i matematikkdidaktikk.

Arne Jakobsen ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk har blitt tildelt personlig opprykk til professor i matematikkdidaktikk.

Initiativtaker til master i matematikkdidaktikk

Arne Jakobsen har doktorgrad i matematikk fra Norges Tekniske Høgskole (1994) og har vært ansatt som førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger, Institutt for grunnskolelærerutdanning siden 2003. Jakobsen har tidligere jobbet ved NTNU, UiA, Statistisk sentralbyrå, Smedvig Technologies og TietoEnator.

Jakobsen var initiativtaker til universitetets masterstudium i matematikkdidaktikk, og er aktiv innen fagmiljøets forskning knyttet til læreres undervisningskunnskap i matematikk. Han har vært sporleder i den nasjonale forskerskolen for utdanningsforskning (NATED) og er ellers aktiv nasjonalt og internasjonalt både med forskningsprosjekter og studentutveksling.

Leder NORHED-prosjekter

Jakobsen er prosjektleder for NORHED-prosjektet “Improving quality and capacity of mathematics teacher education in Malawi”, (16,5 millioner kr i perioden 2013-2018).

Nylig ble det også tildelt midler til et nytt NORHED prosjekt “Strengthening numeracy in early years primary education through professional development of teachers” (15 millioner kr i perioden 2017-2021). Begge prosjektene er samarbeidsprosjekter med Universitetet i Malawi.


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (17.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol